Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN luckin-coffee

Luckin Coffee เชนกาแฟจีน คู่แข่ง Starbucks ยื่นขอล้มละลายในสหรัฐอเมริกา

Luckin Coffee เครือธุรกิจร้านกาแฟเจ้าใหญ่ของจีน ได้ยื่นขอล้มละลายภายใต้ Chapter 15 สําหรับกิจการที่มีธุรกิจอยู่ในสหรัฐอเมริกาและในต่างประเทศ ในนิวยอร์กแล้ว หลังจากมีข่าวออกมาว่าทาง...

Luckin Coffee เชนกาแฟจีนคู่แข่ง Starbuck ถูกก.ล.ต.สหรัฐสั่งปรับเงินกว่า 5,400 ล้านบาท ฐานตกแต่งบัญชีเกินจริง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ของสหรัฐฯออกแถลงการณ์มีคำสั่งให้ Luckin Coffee จ่ายค่าปรับเป็นจำนวนเงินกว่า 180 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 5,400 ล้านบาท...

Luckin Coffee ร้านกาแฟไฮเทคของจีน ปลด CEO และ COO หลังเหตุแต่งบัญชียอดขายเกินจริง

Luckin Coffee ร้านกาแฟไฮเทคจากจีนที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ สหรัฐฯ (U.S. SEC) ประกาศปลด CEO และ COO หลังพบหลักฐานความผิดการแต่งบัญชียอดขายเกินจริงมูลค่า 310 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ...