LATEST IN BEC-TERO

ไปรษณีย์ไทยเปิดตัว Thailandpostmart.com มิติใหม่ช้อปสินค้าจากท้องถิ่นคนไทยผ่านทางออนไลน์

ไปรษณีย์ไทยผนึกกำลังกับ BEC-TERO เปิดตัว E-Marketplace ระดับชาติในชื่อ Thailandpostmart.com หนุนผู้ผลิตท้องถิ่นยกระดับสินค้าชุมชน นำของดีของเด่นทั่วไทยมาให้ช้อปง่ายๆ ผ่านทางออนไลน์...

JOB