Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN Beijing

รัฐบาลจีนเจรจาเข้าถือหุ้น 1% ในบริษัทยักษ์ใหญ่ Tencent Weibo และบริษัทลูก Alibaba

รัฐบาลจีนเดินหน้าเจรจากับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Tencent Weibo และ Youku Tudou แพลตฟอร์ม video streaming ของ Alibaba เพื่อเข้าถือหุ้น 1% หวังให้ภาครัฐมีส่วนร่วมในการควบคุมทิศทางการทำง...