Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN birkenstock

Birkenstock เตรียม IPO ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มูลค่า 2.7 แสนล้าน ยิ้มรับยอดขายพุ่งจากหนัง Barbie

Birkenstock เตรียม IPO เข้าตลาดหุ้นสหรัฐฯ ภายในเดือนกันยายนปีนี้ ตีมูลค่าบริษัทมากกว่า 8 พันล้านดอลลาร์ พร้อมยิ้มรับยอดขายพุ่งขึ้นจากกระแสภาพยนตร์ Barbie...