Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN barbie2023

Birkenstock เตรียม IPO ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มูลค่า 2.7 แสนล้าน ยิ้มรับยอดขายพุ่งจากหนัง Barbie

Birkenstock เตรียม IPO เข้าตลาดหุ้นสหรัฐฯ ภายในเดือนกันยายนปีนี้ ตีมูลค่าบริษัทมากกว่า 8 พันล้านดอลลาร์ พร้อมยิ้มรับยอดขายพุ่งขึ้นจากกระแสภาพยนตร์ Barbie...

แนวทางใช้ชีวิตให้มีความสุขแบบ Barbie เชื่อมั่นในตัวเองและไม่สนใจคำคน

แนวทางการใช้ชีวิตของ Barbie ที่ใช้ชีวิตอยู่ใน Barbie Land ด้วยการมองโลกในแง่บวก เคารพและเชื่อมั่นในตัวเอง โดยไม่สนใจคำคน ซึ่งคุณเองก็สามารถนำแนวทางเหล่านี้มาปรับใช้ได้...