Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Bitcoin Lightning Network

Lightning Network เครือข่ายที่เกิดมาแก้ปัญหาความล่าช้าในการทำธุรกรรม Bitcoin

หนึ่งใน Layer 2 ที่มีชื่อเสียงและหลายคนน่าจะรู้จักกันดีนั้นคือ Bitcoin Lightning Network ซึ่งในบทความนี้เราจะพามาทำความรู้จักว่าแท้จริงแล้ว Lightning network คืออะไร เกิดขึ้นมาเพื่...