Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Bitcoin Loophole

Fake News อ้างชื่อเจ้าสัวธนินท์เรื่องลงทุนในสกุลเงิน Crypto ในโปรแกรม Bitcoin Loophole

ตามที่มีข่าวที่ไม่ใช่ความจริงปรากฎในสื่อออนไลน์ช่วงที่ผ่านมา ทาง CP ชี้เเจงว่าข่าวดังกล่าวไม่ใช่เรื่องจริงเป็นกระบวนการหลอกลวงผ่านแพลตฟอร์มการลงทุน Crypto Currency ที่ชื่อว่า Bitco...