Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN bloomberg

CZ เจ้าของ Binance ฟ้องบริษัทในเครือ Bloomberg ที่ฮ่องกง ฐานหมิ่นประมาท ทำภาพลักษณ์เสีย

สื่อต่างประเทศรายงานว่า Changpeng Zhao เจ้าของ Binance ฟ้อง Modern Media CL ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Bloomberg ที่ฮ่องกงฐานหมิ่นประมาท เนื่องจากบริษัทสื่อดังกล่าวจัดทำนิตยสาร Bloomber...

นักวิเคราะห์ชี้ COVID-19 ก่อ Supply Chain Disruption เผย 5G-Hardware โตรับกระแส Remote Working

Bloomberg จัด Webminar วิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีจากผลกระทบของ COVID-19 ชี้การชะลอตัวของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีส่งผลต่อ GDP ของประเทศใน Supply Chain...