Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN bloomberg

Bloomberg รายงานข่าว AIS เล็งตั้งกองทุนขายสินทรัพย์-ธุรกิจเสาโทรคมนาคม มูลค่าราว 3 พันล้านดอลลาร์

Bloomberg รายงานข่าว บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) หรือ AIS เล็งตั้งกองทุนขายสินทรัพย์-ธุรกิจเสาโทรคมนาคม มูลค่าราว 3 พันล้านดอลลาร์...

CZ เจ้าของ Binance ฟ้องบริษัทในเครือ Bloomberg ที่ฮ่องกง ฐานหมิ่นประมาท ทำภาพลักษณ์เสีย

สื่อต่างประเทศรายงานว่า Changpeng Zhao เจ้าของ Binance ฟ้อง Modern Media CL ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Bloomberg ที่ฮ่องกงฐานหมิ่นประมาท เนื่องจากบริษัทสื่อดังกล่าวจัดทำนิตยสาร Bloomber...

นักวิเคราะห์ชี้ COVID-19 ก่อ Supply Chain Disruption เผย 5G-Hardware โตรับกระแส Remote Working

Bloomberg จัด Webminar วิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีจากผลกระทบของ COVID-19 ชี้การชะลอตัวของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีส่งผลต่อ GDP ของประเทศใน Supply Chain...