Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Bolt Ladies

Bolt เปิดตัว Bolt Ladies บริการใหม่เสริมความอุ่นใจด้านความปลอดภัยผู้โดยสารหญิง ในกรุงเทพฯ

Bolt เปิดตัว Bolt Ladies บริการใหม่ล่าสุดที่ให้ผู้โดยสารหญิงสามารถกดเลือกรับบริการโดยสารกับคนขับที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นได้ เพื่อเสริมความสบายใจโดยเฉพาะเมื่อต้องเดินทางคนเดียว...