Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Boris Johnson

UK จะเป็น Crypto Hub ได้หรือไม่ จะเกิดอะไรขึ้นหลัง บอริส จอห์นสัน ลาออก ย้อนดูนโยบายด้านเทคฯและดิจิทัล

การลาออกของนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันและคณะบริหารเกือบ 50 ราย อาจชะลอกฎหมายวาระต่างๆ เกิดคำถามใหญ่ถึงทิศทางนโยบายเทคโนโลยีดิจิทัล อนาคตคริปโตเคอเรนซี ความฝันที่จะเป็น Crypto Hub แล...