Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN London UK

UK จะเป็น Crypto Hub ได้หรือไม่ จะเกิดอะไรขึ้นหลัง บอริส จอห์นสัน ลาออก ย้อนดูนโยบายด้านเทคฯและดิจิทัล

การลาออกของนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันและคณะบริหารเกือบ 50 ราย อาจชะลอกฎหมายวาระต่างๆ เกิดคำถามใหญ่ถึงทิศทางนโยบายเทคโนโลยีดิจิทัล อนาคตคริปโตเคอเรนซี ความฝันที่จะเป็น Crypto Hub แล...

คนไทยในอังกฤษ จองคิวขอใบรับรอง Fit to Fly ที่สถานทูตไทยผ่านแอป QueQ ได้แล้ว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ใช้ Application QueQ สำหรับการจองคิวขอใบรับรอง Fit to Fly และหนังสือรับรองของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งจะเริ่มเปิดระบบจองคิวตั้งแต่เวลา 09.00 น. ช่วยให้...