Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Brad Phaisan

แชร์ประสบการณ์การทำ Startup ใน Silicon Valley จากคนไทยที่เป็นเจ้าของธุรกิจ Startup อยู่ที่นี่

ในช่วง 2-3 ปีมานี้ Startup เป็นคำที่ถูกใช้อย่างน่าตื่นเต้นในประเทศไทย เราได้เห็นวงการ Startup ไทยเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปเป็นร่าง มีบริษัท Startup หลายร้อยบริษัท เงินลงทุนจำนวนมากจากกล...