Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN BTU

เมื่อฤดูร้อนมาถึง จะเลือกบีทียูเครื่องปรับอากาศอย่างไรให้ประหยัดค่าไฟในบ้าน

เมื่อเมืองไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการและมีแนวโน้มว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นในปีนี้ หลายคนอาจกำลังมองหาเครื่องปรับอากาศภายในบ้านเครื่องใหม่มาช่วยคลายร้อน แต่ก็ต้องหนักใจกับปัจจัยการเ...