Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN BuzzAR

BuzzAR สตาร์ทอัพ Metaverse รายแรกของอาเซียน ที่บริหารโดยผู้หญิง ระดมทุนก้อนแรก 3.8 ล้านเหรียญ มุ่งสร้างโลกเสมือนที่โอบรับความหลากหลาย

BuzzAR บริษัทสตาร์ทอัพ Metaverse รายแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่บริหารโดยผู้หญิง ระดมทุนก้อนแรก 3.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มุ่งสร้างโลกเสมือนที่โอบรับความหลากหลาย ด้วยโปรเจคท์วิดีโอเ...