Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN camera

Xiaomi เปิดตัวเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพใต้จอ รุ่นที่ 3

Xiaomi ประกาศว่าจะเริ่มการผลิตสมาร์ทโฟนจำนวนมากที่ติดตั้งกล้องถ่ายภาพใต้จอ รุ่นที่ 3 อย่างเป็นทางการในปีหน้า นี่ถือเป็นกลยุทธ์ล่าสุดของ Xiaomi ในกลุ่มสมาร์ทโฟนระดับไฮเอนด์...

JOB