Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Camera-free

Clubhouse คืออะไร? ทำไม Elon Musk ถึงเลือกเผยแผนชีวิตบนดาวอังคารที่นี่

Clubhouse คืออะไร แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียรูปแบบหนึ่งที่ให้ผู้ใช้สามารถ “สื่อสารผ่านคลิปเสียง” แทนการแชร์ข้อความ รูปภาพ หรือวิดีโอ ซึ่งจะแตกต่างจากโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ในตลาด...