Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Carrefour

ไก่และไข่ก็มา เมื่อคาร์ฟูร์ยักษ์ใหญ่ธุรกิจค้าปลีกนำ Blockchain มาใช้ติดตามไก่ ไข่ และ มะเขือเทศ

หลังจากที่เราเคยนำเสนอการนำ Blockchain มาใช้ในโลกธุรกิจค้าปลีกทั้ง JD และ Wallmart คราวนี้ถึงตาของ Carrefour บริษัทค้าปลีกรายใหญ่สุดในยุโรป (แต่บ้านเราถอยทัพไปแล้ว) โดยการนำ Blockc...