Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN ch3

ช่อง 3 เปิดตัว CH3 ดูสดและย้อนหลังฟรีก่อนใครในแอปเดียว เผยพัฒนาต่อจาก Mello

ช่อง 3 เปิดตัว CH3+ (ซี เอช สาม พลัส)” ดิจิทัล แพลตฟอร์ม และ แอปพลิเคชัน เน้นการดูสด และ ย้อนหลังก่อนใครได้ทุกที่ทุกเวลา...

ภารกิจพลิกวิกฤตช่อง 3 พร้อมหาน่านน้ำใหม่ โดย อริยะ พนมยงค์

ภารกิจระยะสั้นที่ต้องพลิกวิกฤตของช่อง 3 จากอุตสาหกรรมทีวีซึ่งกำลังถดถอย พ่วงด้วยภารกิจระยะยาวในการสร้างธุรกิจใหม่ ภายใต้การนำของ อริยะ พนมยงค์ ซึ่งข้ามจากโลกธุรกิจเทคโนโลยีมานำธุรก...