Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Chic Republic

Chic Republic เคาะ IPO 0.90 บาท จำนวน 360 ล้านหุ้น หนุนเพิ่มศักยภาพธุรกิจ-ขยายสาขา

Chic Republic เคาะราคาขายหุ้นไอพีโอ ราคาหุ้นละ 0.90 บาท จำนวน 360 ล้านหุ้น เปิดจองซื้อ 18-21 ก.ค. เตรียมเข้าเทรด mai ก.ค. นี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ขยายสาขาทั้งในและต่...