LATEST IN Christchurch Call

LINE ประกาศเข้าร่วมข้อเรียกร้องไครสต์เชิร์ชในฐานะบริษัทเอกชนของเอเชีย

LINE ประกาศเข้าร่วม ข้อเรียกร้องไครสต์เชิร์ช (Christchurch Call) โดยกลายเป็นบริษัทจากเอเชียบริษัทแรกที่ผนึกกำลังกับข้อเรียกร้องนี้ เพื่อขจัดเนื้อหาที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายและความร...

JOB