Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN CIMBT

SABUY จับมือ CIMBT เตรียมเปิดให้บริการโอนเงินทั่วโลก ผ่าน SABUY Ecosystem

SABUY ร่วมมือกับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ด้วยการผนึก SABUY Ecosystem เข้ากับระบบของธนาคารเพื่อเพิ่มความคล่องตัวรับเงิน-จ่ายเงินทุกธุรกิจจาก SABUY ในประเทศ และเตรียมขยายบริการข้ามพรมแ...