Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Cold War

สงครามเย็นด้านเทคโนโลยีระหว่างจีนและสหรัฐ จริงๆ แล้วควรนำมาเปรียบเทียบกันหรือ?

ช่วงที่ผ่านมาอาจจะได้เห็นบทความเปรียบเทียบการแข่งขันด้านเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐและจีนกันพอสมควร อีกทั้งกระแสข่าวสงครามเย็นระหว่างสองประเทศนี้ ที่ดูท่าว่าจะเข้มข้นเข้าไปทุกที จริงๆ แล...