Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Colin Huang

เศรษฐีจีนพันล้านเหรียญฯ รายใหม่วัย 38 ปี นำพา Startup Pinduoduo เข้าสู่ Nasdaq

Pinduoduo ถือเป็น Tech Startup ที่เติบโตอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่ถึง 3 ปีเท่านั้น ท่ามกลางการแข่งขันด้านธุรกิจ ecommerce ร้อนแรงอย่าง Aibaba และ JD.com ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่าง...