Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN comeup2023

ทำ Startup ยังไงให้รุ่ง ? ถอดรหัสความสำเร็จของสตาร์ทอัพเกาหลี จากบริษัทจัดเก็บนามบัตร สู่แอปฯระดับโลก

ถอดบทเรียนการเริ่มต้นธุรกิจ Startup กับคุณชเวแจโฮ ซีอีโอบริษัท Drama& company บริษัทที่มีมูลค่าการลงทุนไปถึงระดับ Series D ที่เริ่มต้นจากบริษัททำนามบัตร ไปสู่ Remember แอปพลิเคชันค...

สำรวจนโยบาย Startups ไร้พรมแดน เกาหลีใต้มุ่งสู่ Startup Ecosystem Hub แห่งเอเชีย

อีกครั้งของ Techsauce กับงาน Comeup 2023 จากธีม K-Startup week ในปี 2019 สู่ Global Startup Festival ตอบสนองนโยบายใหม่จากกระทรวง SMEs & Startups ก้าวเข้าสู่ยุค Startup ไร้พรมแดน...