Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Computer Union

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน IT รองรับการผลิตวิศวกรรม AI ที่เข้าใจโลกธุรกิจ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เลือกใช้งานระบบโครงสร้างพื้นฐานไอทีจากไอบีเอ็ม โดยคอมพิวเตอร์ยูเนี่ยนพาร์ตเนอร์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ติดตั้งระบบ ชูจุดเด่นสร้างวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ที่พร้อมทำงานได้จร...