Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN consulting firm

ทำไม Digital Transformation ถึงสำคัญกับองค์กร ?

Techsauce ชวนคุณโบ๊ท -พชร อารยะการกุล CEO แห่ง Bluebik Group มาพูดคุยถึงความสำคัญของการทำ Digital Transformation การแข่งขันขององค์กรในยุคเทคโนโลยี รวมถึงทำความรู้จัก Bluebik ซึ่งเ...

Techsauce Live : คุยกับ Bluebik ทำไม Digital Transformation ถึงสำคัญกับองค์กร ?

Techsauce ชวนคุณโบ๊ท -พชร อารยะการกุล CEO แห่ง Bluebik Group มาพูดคุยถึงความสำคัญของการทำ Digital Transformation การแข่งขันขององค์กรในยุคเทคโนโลยี รวมถึงทำความรู้จัก Bluebik ซึ่งเป...

Bluebik เปิดตัวธุรกิจที่ปรึกษากลยุทธดิจิทัล เสริมแกร่งด้วยการลงทุน Startup

Bluebik Group บริษัทที่ปรึกษาสัญชาติไทยด้านกลยุทธ์และการจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เผยธุรกิจที่ปรึกษากลยุทธ์ดิจิทัลไทยโต 20 เปอร์เซ็นต์ รับยุค Digital Disruption กระตุ้นพฤติกรร...