Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN consumer banking

UOB ปิดดีลเข้าซื้อกิจการ Consumer Banking กลุ่ม Citi 4 ประเทศอาเซียนรวมไทย

UOB ธนาคารเครือข่ายชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ประกาศเข้าซื้อกิจการกลุ่มลูกค้าบุคคลรวมถึงธุรกิจบัตรเครดิตสำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลของ 'Citi Group' ในมาเลเซียและไทยอย่างเสร็จสมบูรณ์ตามกฎหมา...