LATEST IN Citi

Citibank เพิ่มช่องทางจ่ายยอดบัตรเครดิตผ่าน QR Code PromptPay

Citibank เพิ่ม QR Code PromptPay บนบิลชำระค่าบัตรเครดิตแล้ว ไม่จำเป็นต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์บนระบบ ทำให้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการชำระบิลอีกต่อไป......

กลุ่ม FinTech ของ Citibank เปิดตัว Mobile Application ใหม่

บริษัทชั้นนำระดับต้นๆ อย่าง Citibank กล่าวว่า ลูกค้าชาวอเมริกาที่ใช้บัตร Citibank ในแพคเกจ Citigold กำลังจะได้ลองบริการใหม่ที่เกี่ยวกับทางการเงิน ในกลุ่ม Citi FinTech initiative ซึ...

JOB