LATEST IN Citi

Citi ประกาศถอนตัวจาก ‘ธุรกิจลูกค้ารายย่อย’ ใน 13 ประเทศ รวมถึงไทย

Jane Fraser ประธานกรรมการบริหารของ Citigroup ได้ประกาศว่าบริษัทเตรียมถอนธุรกิจสำหรับลูกค้ารายย่อย (Retail Banking) ที่ให้บริการบัญชีออมทรัพย์และธุรกรรมการจำนองสินเชื่อส่วนบุคคลบัตร...

Citibank เพิ่มช่องทางจ่ายยอดบัตรเครดิตผ่าน QR Code PromptPay

Citibank เพิ่ม QR Code PromptPay บนบิลชำระค่าบัตรเครดิตแล้ว ไม่จำเป็นต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์บนระบบ ทำให้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการชำระบิลอีกต่อไป......

กลุ่ม FinTech ของ Citibank เปิดตัว Mobile Application ใหม่

บริษัทชั้นนำระดับต้นๆ อย่าง Citibank กล่าวว่า ลูกค้าชาวอเมริกาที่ใช้บัตร Citibank ในแพคเกจ Citigold กำลังจะได้ลองบริการใหม่ที่เกี่ยวกับทางการเงิน ในกลุ่ม Citi FinTech initiative ซึ...

JOB