LATEST IN Coordinated inauthentic behavior

Facebook จัดการลบบัญชีปลอม เริ่มต้นจากใน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย รัสเซีย ยูเครน และฮอนดูรัส

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา Facebook ได้ลบเนื้อหาประเภทเพจ กลุ่ม และบัญชีผู้ใช้เป็นจำนวนมากที่มีพฤติกรรมร่วมกันในการสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวตน(coordinated inauthentic behavior หรื...

JOB