Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN cordacon

R3 บริษัทซอฟต์แวร์ระบบบล็อกเชน จัดงานอีเวนต์เสมือนจริง CordaCon รวมผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนชั้นนำระดับโลก

R3 บริษัทซอฟต์แวร์ระบบบล็อกเชนเพื่อวิสาหกิจชั้นนำของโลก จัดงานประชุม CordaCon เข้าร่วมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนชั้นนำ...

JOB