Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN counter service

SCB DBANK จับมือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ส่งสินเชื่อหมุนเวียน 'ShopJai ผ่านแอป 7-Eleven' ให้บริการวงเงินสำรองไว้ใช้จ่าย

SCB DBANK ผนึกกำลัง “บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส” ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน 7-Eleven นำเสนอบริการสินเชื่อหมุนเวียน “ShopJai ผ่านช่องทางการสมัคร แอปฯ 7-Eleven” บริการวงเงินสำรองไว้ใช้จ่...