Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN CRC

ส่องงบการเงิน กงสี 'จิราธิวัฒน์' ปิดปี 62 ธุรกิจเครือ 'เซ็นทรัล' กวาดกำไรกันไปเท่าไหร่บ้าง

บทความนี้ Techsauce ได้รวบรวมผลประกอบการประจำปี 2562 ของธุรกิจทั้ง 4 กลุ่มในเครือเซ็นทรัล ธุรกิจตระกูล จิราธิวัฒน์ มาสรุปให้ดูว่า รายได้และกำไรของแต่ละกลุ่มมีการเติบโตเป็นอย่างไรก...