Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Creative Talk Conference 2017

3 ประเด็นสำคัญ ในวงการ Startup ปีนี้ สรุปจากงาน Creative Talk Conference 2017

เป็นอีกหนึ่งปีที่ผู้เขียนมีโอกาสร่วมงาน Creative Talk ซึ่งในปีนี้มาในชื่องานว่า Creative Talk Conference 2017 และยังคงคอนเซปต์ A year in (p)review เช่นเคย แน่นอนว่าผู้เขียนไม่พลาดท...