Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Crowdfundin

"ธุรกิจก็อป Crowdfunding" หนุ่มอายุ 24 ปีคนนี้ สอนให้เราได้รู้ว่าการมี Product ที่ดี ก็อาจสู้ การจัดการและการตลาด ที่ดี ไม่ได้

ภายในระยะเวลาไม่ถึงเดือน หลังจากที่ได้เริ่มต้นธุรกิจของเขา นักธุรกิจหนุ่มวัย 24 ปี "แจ็ค" (นามสมมติ) ก็กอบโกยได้ถึง 70,000 ดอลล่าร์ หรือเกือบๆ 2.5 ล้านบาท......