Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN Crowdfundin

"ธุรกิจก็อป Crowdfunding" หนุ่มอายุ 24 ปีคนนี้ สอนให้เราได้รู้ว่าการมี Product ที่ดี ก็อาจสู้ การจัดการและการตลาด ที่ดี ไม่ได้

ภายในระยะเวลาไม่ถึงเดือน หลังจากที่ได้เริ่มต้นธุรกิจของเขา นักธุรกิจหนุ่มวัย 24 ปี "แจ็ค" (นามสมมติ) ก็กอบโกยได้ถึง 70,000 ดอลล่าร์ หรือเกือบๆ 2.5 ล้านบาท......