LATEST IN daimler

Daimler บริษัทเจ้าของ Mercedes-Benz ประกาศลดพนักงาน 10,000 ตำแหน่งทั่วโลก

Daimler บริษัทผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติเยอรมัน เจ้าของ Mercedes-Benz ได้ประกาศลดจำนวนและเลิกจ้างพนักงาน 10,000 ตำแหน่งทั่วโลก...

JOB