Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN data-hub

มาเลเซียหวังดึง Microsoft และ Google เข้ามาทำ Data Hub หลังดึง Tesla และ Amazon เข้ามา ตั้งเป้าเป็น Supply Chain สำคัญของภูมิภาค

รัฐบาลมาเลเซียต้องการดึง Microsoft และ Google เพื่อเข้ามาสนับสนุนให้มาเลเซียเป็น ศูนย์กลางของข้อมูล (Data Hub) ตามคำร้องขอของ Zafrul Abdul Aziz รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์มาเลเซีย...