Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN Decentralized Applications

BNB Chain ประกาศ New Roadmap อัพเกรดระบบรองรับการทำงาน Dapps, Web3

ในงาน BNB Chain Revelation Summit เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา BNB Chain หรือชื่อเดิมคือ Binance Smart Chain ได้ประกาศแผนงานใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระ...

DApp คืออะไร ทำงานอย่างไร มีแพลตฟอร์มไหนแล้วบ้าง ?

DApp หรือ Decentralized applications คืออะไร ? ต่างจาก App ปกติทั่วไปที่เรารู้จักกันอย่างไร รวมถึงจะสามารถใช้งานได้อย่างไร ? มีแพลตฟอร์มไหนแล้วบ้าง ? ในบทความนี้เราจะพามาทำความรู้จ...