Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Dapps

BNB Chain ประกาศ New Roadmap อัพเกรดระบบรองรับการทำงาน Dapps, Web3

ในงาน BNB Chain Revelation Summit เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา BNB Chain หรือชื่อเดิมคือ Binance Smart Chain ได้ประกาศแผนงานใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระ...

DApp คืออะไร ทำงานอย่างไร มีแพลตฟอร์มไหนแล้วบ้าง ?

DApp หรือ Decentralized applications คืออะไร ? ต่างจาก App ปกติทั่วไปที่เรารู้จักกันอย่างไร รวมถึงจะสามารถใช้งานได้อย่างไร ? มีแพลตฟอร์มไหนแล้วบ้าง ? ในบทความนี้เราจะพามาทำความรู้จ...

เทคโนโลยี Blockchain : จุดสิ้นสุดของโมเดลธุรกิจขององค์กรทั้งหมดจริงหรือ?

เทคโนโลยี Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่มาแรงอย่างมากโดยเฉพาะกับผู้ที่ไม่ต้องการการถูกควบคุมจากรัฐ ผู้สนใจด้านเทคโนโลยี รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทำให้คนหลายกลุ่มพยายามที่จะเข้ามาพัฒนาระบบนิ...