Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN decentralized-autonomous-organization

องค์กรอัตโนมัติ DAO จะเปลี่ยนภาพตลาดแรงงานและการทำงานในยุค Web3 ได้อย่างไร ?

การปฏิวัติทางเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้น คือ “Web3” ที่จะมาพร้อมกับการใช้งานของ NFT Cryptocurrency ตลอดจน DAO -Decentralized Autonomous Organization หรือ องค์กรอัตโนมัต...

DAO องค์กรอัตโนมัติ คืออะไร ทำงานอย่างไร ประยุกต์ใช้กับธุรกิจแบบไหนได้บ้าง ?

บทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ DAO องค์กรอัตโนมัติแบบกระจายศูนย์ ซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจได้ยินกันมาสักพักแล้ว แต่เราจะพาไปทำความเข้าใจกันให้มากขึ้น...