Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Deniel Zhang

Jack Ma อำลา Alibaba อย่างเป็นทางการในวันครูของประเทศจีน ลุยต่ออุทิศตนด้านการศึกษา

ล่าสุด Jack Ma เกษียณอายุอย่างเป็นทางการจาก Alibaba เป็นที่เรียบร้อย หลังจากได้มีการประกาศไว้ในช่วงก่อนหน้านี้ นำมาสู่การตั้งคำถามว่า Alibaba จะดำเนินต่อไปอย่างไรในวันที่ไร้ Jack M...

JOB