Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN Deniel Zhang

Jack Ma อำลา Alibaba อย่างเป็นทางการในวันครูของประเทศจีน ลุยต่ออุทิศตนด้านการศึกษา

ล่าสุด Jack Ma เกษียณอายุอย่างเป็นทางการจาก Alibaba เป็นที่เรียบร้อย หลังจากได้มีการประกาศไว้ในช่วงก่อนหน้านี้ นำมาสู่การตั้งคำถามว่า Alibaba จะดำเนินต่อไปอย่างไรในวันที่ไร้ Jack M...