LATEST IN depa accelerator x Techsauce

ปรับ Mindset การสร้าง Smart City ที่เทคโนโลยีไม่ใช่ 'พระเอก' ของเมือง โดย ดร.นน กล้าจน

หากลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพแบบเชื่อมโยงว่า ทำไม “คน” ถึงเป็นตัวเเปรสำคัญของ Smart City ไม่ใช่การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเดียว คงต้องย้อนกลับมาที่คำถามว่า “เราต้องการสร้างเมืองอัจฉริยะเ...

พาผู้ชนะ depa Accelerator Program x Techsauce เปิดประสบการณ์ต่างแดน

สัมภาษณ์พิเศษ Tellscore ผู้ชนะในโครงการ depa Accelerator Program x Techsauce ที่เราได้พาไปเปิดประสบการณ์ต่างแดน ณ ฮ่องกง โดยร่วมออกบูธในงาน Hong Kong ICT Expo 2019 และได้เข้าร่วม M...

สรุปผลโครงการ depa Accelerator x Techsauce

จากการเปิดตัว depa Accelerator x Techsauce โครงการสนับสนุน startup ที่ภาครัฐร่วมมือกับเอกชน เพื่อเฟ้นหา startup จำนวน 20 ทีมมาเข้าร่วมโปรแกรม mentor ระดับโลก และผู้ชนะจะได้รับรางวั...

JOB