Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Digital Trends Report

Adobe เผยเทรนด์ดิจิทัล ประจำปี 2564 พร้อมข้อมูลวิเคราะห์จาก Digital Trends Report

รายงานเทรนด์ดิจิทัล (Digital Trends Report) ประจำปี 2564 ของ Adobe ระบุว่า ในปี 2564 องค์กรธุรกิจจำนวนมากในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APAC) จะให้ความสำคัญกับเรื่องของความสามารถและรวดเร...