Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN dime

เกียรตินาคินภัทรเปิดตัว เคเคพี ไดม์ ตัวเลือกการลงทุนต้นทุนต่ำ ดูแลสุขภาพการเงินลูกค้าอย่างทั่วถึง

บริษัท เคเคพี ไดม์ จำกัด (ไดม์) บริษัทผู้ให้บริการทางการเงินและการลงทุนรูปแบบดิจิทัลน้องใหม่ เผยเป้าหมายของบริษัทในการเป็นทางเลือกที่เข้าถึงง่าย และต้นทุนต่ำสำหรับลูกค้า...