LATEST IN Disney Hub

Spotify เปิดตัว ‘Disney Hub’ ศูนย์รวมเพลงฮิตของ Disney ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นับตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2563 นี้เป็นต้นไป ผู้ฟัง Spotify ทั้งในสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน ฮ่องกง ไทย และเวียดนาม จะได้สัมผัสประสบการณ์เปี่ยมมนต์ขลังของดิสน...

JOB