LATEST IN Disruprt University

ประกาศผลผู้ชนะ Education Disruption Hackathon 2018

Disrupt University ประกาศผลผู้ชนะจาก Education Disruption Hackathon 2018 ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตรกรรมการศึกษา หวังให้คนรุ่นใหม่ช่วยพัฒนา Edtech เพื่อเติมเต็มช่องว่างและช...

JOB