Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN dutch

Farmless Startup ด้าน Agritech นำเสนอการผลิตโปรตีนแบบใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Farmless เป็น Startup จากเนเธอแลนด์ผู้มาพร้อมกับแนวทางการสร้างโปรตีนด้วยวิธีการเกษตรแบบใหม่เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและ รองรับประชากรโลกที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ...

Shell ถูกศาลเนเธอร์แลนด์ตัดสิน ลดก๊าซคาร์บอนให้ได้ 45% ในปี 2030

ศาลเนเธอร์แลนด์ตัดสิน สั่งให้รอยัลดัตช์เชลล์ หรือ Shell บริษัทพลังงานข้ามชาติสัญชาติดัตช์และอังกฤษ ให้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนอย่างจริงจัง โดยคำตัดสินครั้งนี้อาจเป็นแบบอย่างให้ก...