Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN DVAb1

เผยโฉม 10 ทีมเทคสตาร์ทอัพในโครงการ Digital Ventures Accelerator Batch 1 หรือ DVAb1

เป็นอีกโครงการที่ประสบความสำเร็จของดิจิทัล เวนเจอร์ส ผู้ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ เปิด Digital Ventures Accelerator Batch 1 (DVAb1) โครงการบ่มเพาะและส่...