Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN E-coommerce

Shopee เผยสถิติผู้ใช้งานมากกว่า 80 ล้านครั้ง และขายสินค้า 80 ล้านชิ้น ในแคมเปญ 12.12 Birthday Sale

‘Shopee’ สร้างประวัติศาสตร์ความสำเร็จ ในแคมเปญ 12.12 Birthday Sale ด้วยสถิติผู้ใช้งานมากกว่า 80 ล้านครั้ง และขายสินค้าได้ 80 ล้านชิ้น พร้อมเผยสถิติใหม่! กับ Shopee Live ที่มีการใช้...