Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN e-money licenses

CEO Grab เยือนไทย เผย FinTech จะเติบโตอีกมาก หากร่วมมือกับภาครัฐ

Grab ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินในงาน Bangkok FinTech Fair 2019 โดยการสนับสนุนผู้ที่ไม่มีบัญชีธน...

JOB