Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN EMV Contactless

กระทรวงคมนาคม เปิดโครงการชำระค่าผ่านทางด้วยเทคโนโลยี EMV Contactless เพื่อคนไทยเดินทางสะดวก แตะ-จ่าย ง่ายด้วยบัตรใบเดียว

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการระบบชำระค่าผ่านทางด้วยเทคโนโลยี EMV Contactless (Europay Mastercard and Visa) อำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ...